Skip to content

Tag Archives: realizacja dźwięku

Tylko muzyka jest prawdziwą sztuką

Muzyka to dziedzina twórczości o najwyższym współczynniku oddziaływania na emocje,  nie należy ignorować niniejszego imperatywu w dorobku artystycznym oraz na drodze właściwego kształtowania się człowieka. Widać ów proces w historii cywilizacji.